Returret

Skulle du fortryde købet, har du 14 dages returret efter modtagelse af varen.
Dog gælder returretten ikke for produkter som er blevet specialfremstillet efter specifikke mål. Sådanne specialvarer tages ikke retur.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du:
a) har modtaget din vare
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om flere varer bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden fortrydelsesfristens udløb give os skriftlig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Udfyld gerne fortrydelses-formularen (klik her) og send den til mail@kinco.dk med tydelig angivelse i emnefeltet, hvad din henvendelse drejer sig om.
Varen skal returneres ubeskadiget og i original emballage.

Bemærk: Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen.

For private kunder gælder endvidere følgende:
Fortryder du købet inden for de første 14 dage, har du fra det tidspunkt ekstra 14 dage til at returnere varen i.
Endvidere kan øvrige varer tages retur, selvom emballagen er brudt eller varen er brugt (NB. Gælder ikke specialvarer).
I de tilfælde kan KINCO Corp. ApS fratrække værdiforringelsen, som fra produkt til produkt kan variere en del.

2 års reklamationsret:
Alle varer er i henhold til dansk lovgivning dækket af 2 års reklamationsret.
Er der fejl eller mangler ved en vare ombyttes, repareres eller refunderes varen.
Kontakt KINCO Corp. ApS herom på mail@kinco.dk eller på 9613 2929.

Vær opmærksom på at reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen skyldes betjeningsfejl, forkert brug, uautoriseret reparation og modifikationer eller andre fejl forårsaget af køber.

NB. Reklamation er ikke det samme som garanti!

I intet tilfælde er KINCO Corp. ApS ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Ovenstående begrænsning af vort ansvar gælder ikke, hvis vi har gjort os skyldig i grov uagtsomhed.

Varen/varerne bedes fremsendt til nedenstående adresse:

KINCO CORP. ApS
Overgårdvej 4, Naur
7500 Holstebro

Returfragt afholdes af kunden.
Vi modtager ikke pakker sendt pr. postopkrævning eller lignende.